Ostu-müügi tingimused

Üldinfo

Veebipoe arthemis.ee (edaspidi: veebipood) omanik on Arthemise Kontoritarbed OÜ (registrikood 10207311 ) asukohaga Tallinna tn.30, Kuressaare, telefon +372 453 3021 e-posti aadressiga: webshop@arthemis.ee

Müügilepingu kehtivus, tooteinfo

Käesolevad müügitingimused kehtivad kauba ostmisel veebipoest.
Tasumata tellimused tühistatakse 24 tunni jooksul pärast tellimuse esitamist / arve väljastamist.
Müügitingimused reguleerivad õigussuhteid , mis tekivad Arthemise Kontoritarbed OÜ (edaspidi müüja) ja toodete-teenuste ostja (edaspidi Klient) vahel veebipoest kauba ostmisel.
Müüjal on õigus müügitingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued müügitingimused veebiaadressil arthemis.ee
Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist müügitingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.
Klient nõustub veebipoe müügitingimustega kui ta esitab tellimuse veebipoes.

Hinnateave

Veebipoes müüdavate kaupade hinnad on esitatud kaupade juures. Hinnale lisandub kauba kättetoimetamise kulu (edaspidi transporditasu).
Transporditasu sõltub kliendi valitud kauba kättetoimetamise viisist ja sihtkohast. Transporditasu kuvatakse tellimuse esitamisel enne tellimise kinnitamist. Tooteinfo kuvatakse veebipoes kohe toote juures.
Kõik veebilehel toodud kaupade hinnad sisaldavad riigi poolt kaubale kehtestatud käibemaksu. Transporditasu lisandub ostetavate toodete koguhinnale vastavalt kliendi poolt valitud kauba kättetoimetamise viisile. Kui tellimus on esitatud enne veebipoe hindade või tingimuste muutumist, kehtivad sellele tellimusele tellimuse tegemise ajal kehtinud hinnad. Hinnad kehtivad 24 tundi alates tellimuse esitamisest.

Tellimuse esitamine

Tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi. Täitke vajalikud väljad ja valige sobiv transpordiviis - pakiautomaat, järeletulemine või transport kliendi poolt näidatud sihtkohta (aadressile). Peale seda kuvatakse ekraanile tellimuse kogumaksumus ja tellimuse kinnitamisel saadetakse see müüjale läbitöötamiseks. Peale tellimuse läbitöötamist väljastab müüja ostjale ettemaksuarve mille eest saab tasuda ülekandega müüja pangakontole.
Leping jõustub hetkel, mil tasutav summa laekub müüja pangakontole.
Veebipoes esitatud tellimusi töödeldakse müüja poolt tööpäevadel kell 10:00 kuni 17:00.

Kauba kättetoimetamine

Kaup saadetakse Müüja poolt kas pakiautomaatidesse või toimetatakse kliendile kätte tema poolt valitud aadressile.
Tellimuse täitmiseks komplekteerib Müüja tellitud kauba ja edastab selle trantspordiettevõttele kohale toimetamiseks.
Tellitud kaup jõuab üldjuhul kliendi poolt määratud sihtkohta 2–7 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu jõustumist, st päevast, mil tellimuse eest maksmisele kuuluv summa on laekunud veebipoe pangakontole.
Müüjal on õigus erandjuhtudel kaup kätte toimetada kuni 45 päeva jooksul, millest teavitatakse klienti e-posti teel.
Kui tellitud kaubapakk jõuab pakiautomaati, saadetakse tellimuses märgitud mobiiltelefoni numbrile SMS-teavitus koos pakiautomaadi uksekoodiga. Uksekood tuleb sisestada pakiautomaati, misjärel avaneb kapiuks, kus on saadetud kaubapakk. Pakile järele minekuks määrab aja trantspordiettevõte.
Kui tellitud kaup ületab pakiautomaadi suurima pakikapi mõõtu transporditakse kaup kliendile kulleriga.

Lepingust taganemise õigus

Pärast kauba kättesaamist on kliendil õigus veebipoega sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi klient tellitud kaupa kasutada muul moel kui selliselt, mis on vajalik kauba iseloomu, omaduste ja funktsioonide kontrollimiseks nii, nagu oleks lubatud reaalses kaupluses. Kui kaupa on kasutatud muul eesmärgil kui kauba iseloomu, omaduste ja funktsioonide kontrollimiseks või kui on märke kauba loomulikust kulumisest, on veebipoel õigus tagastatavat summat vähendada vastavalt kauba väärtuse langemisele.
Tagastatav kaup tuleb pakendada hoolikalt, vältimaks võimalikke transpordis tekkivaid vigastusi. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud, kahjustanud tahtlikult või tekitanud kahjustusi hooletuse või ebapiisava pakendamise tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Ümbervahetatav või tagastatav ese ei tohi olla kahjustunud ega kasutusjälgedega, see peab olema originaalpakendis ja toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.
Kauba tagastamiseks peate saatma Müüjale taganemise avalduse 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Selleks sobiv tagastusvorm on leitav siit lingilt.
Klient tasub kauba tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui tagastamise põhjuseks on fakt, et tagastatav toode ei vasta tellimusele (nt vale või defektiga toode).
Klient peab kauba tagastama 14 päeva jooksul pärast taganemise avalduse tegemist või esitama tõendi, et andis sellise perioodi jooksul vedajale kauba üle.
Tagastatud kauba kättesaamisel tagastab veebipood kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipoel on õigus keelduda tagasimakse tegemisest enne kõigi tagastatavate kaupade kättesaamist või enne, kui klient esitab tõendi kauba tagastamise kohta – olenevalt sellest, kumb leiab aset enne.
Kui tagastamise põhjuseks on fakt, et tagastatav toode ei vasta tellimusele (nt vale või defektiga toode) ja kui klient on valinud kauba tagastamiseks muu transpordiviisi kui veebipoe pakutav kõige odavam tavapärane transpordiviis, ei ole müüjal kohustust kliendile hüvitada summat, mis tavapärase transporditasu ületab.
Veebipoel on õigus müügist taganeda ja nõuda kliendilt kauba tagastamist, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Lepingust taganemiseks loetakse juhud, kus klient ei lähe kaubale järele või ei võta kaupa pakiautomaadist välja. Seejärel tagastab transporditeenuse pakkuja kauba müüjale ning müüja informeerib klienti e-posti teel kauba tagasi saabumisest. Täidetud tagastusavalduse alusel tagastab müüja kauba eest tasutud summa kliendi avalduses märgitud pangakontole 14 kalendripäeva jooksul, alates avalduse laekumisest.

Defektne kaup

Kui kliendile müüdud kaup ei vasta lepingutingimustele või sellel esinevad defektid juba kauba üleandmise ajal ja need ilmnevad seaduses näidatud aja jooksul pärast kliendile kauba üleandmist, vastutab veebipood kauba mittevastavuse eest. Defektse kauba välja vahetamise korral e-poe poolt, algab kliendi jaoks alates uueb kauba kohaletoimetamisest uus garantiiperiood.
Kliendil on õigus kahe kuu jooksul alates kauba mittevastavuse avastamisest teavitada sellest veebipoodi e-posti või telefoni teel ja esitama pretensiooni. Veebipood ei vastuta defektide eest, mis tekivad kaubal pärast kauba kliendile üleandmist.
Kui veebipoest ostetud kaubal on defekte, mille eest vastutab veebipood, parandab või asendab veebipood sellise kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, tagastab veebipood kliendile kõik müügilepingust tulenevad maksed.
Veebipood vastab kliendi kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 21 päeva jooksul alates kliendilt kaebuse saamisest.
Müüja ei vastuta kadude või viivituste eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest ning mida ei olnud võimalik ette näha.

Vaidluste lahendamine

Klient saab veebipoe kohta kaebusi esitada e-posti teel, aadressil webshop@arthemis.ee
Kui kliendil ja veebipoel ei õnnestu vaidluses kokkuleppele jõuda, võib klient pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama kliendi ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbijavaidluste komisjon lahendab vaidlused kliendi jaoks tasuta.
Klient võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidluste organite poole. Infot selle kohta saab veebilehelt http://www.consumer.ee/

Isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, jms); kauba kohaletoimetamise aadress; pangakonto number; kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.
Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks. Parima teenindamise nimel võib Arthemis avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Arthemisele teenuseid. Isikuandmete edastamine Arthemise volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja jms). Isikuandmete töötlemine toimub Arthemise ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Juurdepääs isikuandmetele on Arthemise töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
Arthemis rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmeteid saab muuta Arthemis e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile webshop@arthemis.ee
Isikuandmeid säilitab Arthemis kuni kliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Arthemis on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Arthemis õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.
Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata avaldus e-posti teel webshop@arthemis.ee
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb tuleb saata avaldus e-posti teel webshop@arthemis.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.
Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil webshop@arthemis.ee