Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://arthemis.ee. Arthemis.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Arthemise Kontoritarbed OÜ (registrikood 10207311 ) asukohaga Tallinna tn.30, Kuressaare, telefon +372 453 3021.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, jms);
kauba kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
 
Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
 
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.
 
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb tuleb saata avaldus e-posti teel webshop@arthemis.ee aadressile. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kellega me andmeid jagame

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks. Parima teenindamise nimel võib Arthemis avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Arthemisele teenuseid. Isikuandmete edastamine Arthemise volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja jms). Isikuandmete töötlemine toimub Arthemise ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
Juurdepääs isikuandmetele on Arthemise töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
Arthemis rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kui kaua me andmeid säilitame

Isikuandmeid säilitab Arthemis kuni kliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Arthemis on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Arthemis õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Millised on õigused enda andmetele

Isikuandmeteid saab muuta Arthemis e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile webshop@arthemis.ee

Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata avaldus e-posti teel webshop@arthemis.ee

Kontaktandmed

 Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil webshop@arthemis.ee

webshop@arthemis.ee